608 640 562 biuro@g-tax.pl

Płatności w 2020 roku

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Uchwalona nowelizacja obowiązująca od 01.01.2020 roku zaostrza przepisy dotyczące płatności powyżej 15.000 złotych. Niezachowanie wymaganych warunków skutkować będzie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za rozliczenie VAT oraz... [Więcej informacji...]

Rejestr BDO

BDO obowiązek rejestracji do końca 2019 roku Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami. Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO.  Najprościej rzecz... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij