608 640 562 biuro@g-tax.pl

POLSKI ŁAD 2.0 zmiana opodatkowania

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne w trakcie 2022 roku oraz po zakończeniu 2022 roku w odniesieniu do dochodów lub przychodów... [Więcej informacji...]

POLSKI ŁAD 2.0.

OBNIŻKA PODATKU PIT Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym zostaje obniżona do 12%. Obniżona stawka podatku dotyczy tylko osób zatrudnionych i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym. Ten... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij