608 640 562 biuro@g-tax.pl

Tarcza antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I. UMORZENIE SKŁADEK ZUS (samozatrudnieni) Zwalnia się z obowiązku płacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają... [Więcej informacji...]

Wynagrodzenie postojowe

WYNAGRODZENIE POSTOJOWE WYNAGRODZENIE POSTOJOWE Definicja przestoju w pracy Przestój to czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotowy do jej świadczenia, a pojawiły się nieprzewidziane zdarzenia, które uniemożliwiły jej wykonywanie. Te zdarzenia mogą być... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij