608 640 562 biuro@g-tax.pl

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Uchwalona nowelizacja obowiązująca od 01.01.2020 roku zaostrza przepisy dotyczące płatności powyżej 15.000 złotych. Niezachowanie wymaganych warunków skutkować będzie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za rozliczenie VAT oraz brakiem możliwości uznania wydatku za koszt podatkowy.

Aktualnie obowiązuje już przepis zobowiązujący przedsiębiorców do posługiwania się rachunkami bankowymi wykazanymi na białej liście podatników VAT, jednak do 31.12.2019 nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności.

Zmiana od 01.01.2020 powoduje ponoszenie konsekwencji za niestosowanie się do nowych przepisów dotyczących zapłaty za zobowiązania. Dokonywanie płatności na inne rachunki niż wykazane na białej liście za transakcje powyżej 15.000 złotych skutkować będą brakiem możliwości uznania wydatku za koszt podatkowy. A dodatkowo będziemy solidarnie odpowiedzialni za rozliczenie VAT ze sprzedającym.

Warto przypomnieć również o płatnościach dokonywanych przelewem w systemie podzielonej płatności, który obowiązuje dla faktury dokumentujących nabycie towarów i usług z załącznika numer 15 na kwotę powyżej 15.000 złotych. Szczegółowe dane w linku.

PODSUMOWUJĄC

Jak dokonywać przelewów w 2020 roku, żeby były zgodne z ustawą i nie zostały zakwestionowane przez Urząd Skarbowy:
1. Faktura VAT (transakcja) na kwotę powyżej 15.000 – obowiązkowy przelew na konto z białej listy
2. Faktura VAT (transakcja) na kwotę poniżej  15.000 – dowolny sposób płatności
3. Faktura VAT (towar/usługa z załącznika 15 np. stal, usł. budowlane) na kwotę powyżej 15.000 – obowiązkowy przelew na konto z białej listy poprzez podzieloną płatność 

4. Faktura VAT (towar/usługa z załącznika 15 np. stal, usł. budowlane) na kwotę poniżej 15.000 – dowolny sposób płatności ale zaleca się dla bezpieczeństwa przelew na konto z białej listy poprzez podzieloną płatność

Kiedy na fakturze sprzedażowej musi być adnotacja „metoda podzielonej płatności:
1. obowiązkowo tylko w sytuacji, gdy faktura jest na kwotę powyżej 15.000 i obejmuje towary z załącznika 15
2. w pozostałych przypadkach adnotacja jest dowolna i zaleca się jej nie stosowania ponieważ wprowadza zamieszanie zarówno w księgowości jak i w samym sposobie płatności

Kiedy możemy stosować przelew w podzielonej płatności do faktur zakupowych:
Poza sytuacją obowiązkową, czyli do faktury zakupowych powyżej 15.000 z załącznika numer 15 przelew w metodzie podzielonej płatności możemy stosować według uznania.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij