608 640 562 biuro@g-tax.pl

KSIĘGI RACHUNKOWE

Usługa skierowana do właścicieli wszystkich rodzajów działalności gospodarczych oraz dla spółek prawa handlowego (spółki z o.o. , spółki komandytowe) polegająca na prowadzeniu pełnej dokumentacji księgowej zawierającej informacje o wszelkich transakcjach firmy wraz z rozrachunkami.

Uprowadzenia Ksiąg Rachunkowych potocznie zwaną „pełną księgowością” obejmuje kompleksowe ewidencjonowanie wszystkich zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Usługa obejmuje ewidencję wszystkich zaistniałych zdarzeń gospodarczych oraz bieżącą obsługę rozrachunków z kontrahentami i instytucjami państwowymi. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności usługa dostosowana jest do przyjętej w jednostce Polityki Rachunkowości. Dla osób zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w zależności od ich rodzaju obliczana jest comiesięczna zaliczka na podatek dochodowy CIT lub PIT. Po zamknięciu roku podatkowego przygotowywane jest Sprawozdanie Finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Dla podmiotów będącymi czynnymi podatnikami VAT usługa jest rozszerzona o prowadzenie rejestrów VAT dla rozliczenia podatku od wartości dodanej (VAT), a także sporządzanie i wysyłkę deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij