608 640 562 biuro@g-tax.pl

Zmiany w kodeksie pracy 2023

UMOWY NA OKRES PRÓBNY Umowę na okres próbny zawiera się maksymalnie na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniami: – maksymalnie na okres jednego miesiąca (w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy) – maksymalnie na okres... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij