608 640 562 biuro@g-tax.pl

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ

Usługa przeznaczona dla osób prowadzących uproszczoną ewidencję księgowo-podatkową i opłacających zryczałtowany podatek dochodowy.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej to pozornie najprostszy sposób prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczania podatku dochodowego, jednak wymagający dobrej znajomości Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Usługa polega na prowadzeniu ewidencji przychodów w Ewidencji Ryczałtowej oraz obliczania miesięcznej wysokości podatku dochodowego z uwzględnieniem składek ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

Usługa może być rozszerzona o prowadzenie rejestrów VAT dla rozliczenia podatku od wartości dodanej (VAT), a także sporządzanie i wysyłkę deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij