608 640 562 biuro@g-tax.pl

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub wybierających podatek liniowy oferujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Usługa ta obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem dokumentacji firm oraz rozliczaniem jej w Urzędzie Skarbowym. Gwarantujemy prawidłowość wszystkich, wykonywanych czynności w ramach kompleksowej obsługi księgowej.

Usługa polega na prowadzeniu ewidencji zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR. Poza prowadzeniem ewidencji zapisów oraz obliczaniem zaliczki na podatek dochodowy (PIT) obsługa księgowa obejmuje prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia oraz ustalenie planu rocznej amortyzacji środków trwałych wraz z rozliczaniem odpisów amortyzacyjnych. W ramach usługi Biuro kontroluje rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dla klientów będącymi czynnymi podatnikami VAT usługa jest rozszerzona o prowadzenie rejestrów VAT dla rozliczenia podatku od wartości dodanej (VAT), a także sporządzanie i wysyłkę deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij