608 640 562 biuro@g-tax.pl

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych lub wybierających podatek liniowy oferujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Usługa ta obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem dokumentacji firm oraz rozliczaniem jej w Urzędzie Skarbowym. Gwarantujemy prawidłowość wszystkich, wykonywanych czynności w ramach kompleksowej obsługi księgowej

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
  • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych
  • ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT i pliku JPK_VAT
  • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij