608 640 562 biuro@g-tax.pl

plik JPK_V7

PLIK JPK_V7 Od października 2020 obowiązkowo dla wszystkich przedsiębiorców zacznie obowiązywać, nowy jednolity plik kontrolny tzw. JPK_V7, a deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane. Nowa struktura JPK-V7, to w uproszczeniu zbiór danych o transakcjach zakupu i... [Więcej informacji...]

Dotacja Kapitał Obrotowy

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY Aktualnie uruchamiany jest nowy program bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Początkowo z dotacji mogły korzystać tylko... [Więcej informacji...]

Nowa Matryca Stawek VAT

NOWA MATRYCA STAWEK VAT Od 1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać nowa matryca stawek podatku VAT, która ma na celu ujednolicenie stawek VAT w stosunku do towarów i usług. Podatnicy będą dokonywać identyfikowania towarów oraz usług na potrzeby VAT za pomocą Nomenklatury... [Więcej informacji...]

Rozliczenie Tarczy Antykryzysowej

ROZLICZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ Wsparcie z tytułu obowiązującej Tarczy Antykryzysowej polega na udzieleniu ulg, dofinansowania i udzieleniu pożyczek w celu poprawy płynności finansowej i ochrony miejsc pracy. W związku z otrzymanym wsparciem pojawia się pytanie, czy... [Więcej informacji...]

Tarcza antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I. UMORZENIE SKŁADEK ZUS (samozatrudnieni) Zwalnia się z obowiązku płacenia nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają... [Więcej informacji...]

Wynagrodzenie postojowe

WYNAGRODZENIE POSTOJOWE WYNAGRODZENIE POSTOJOWE Definicja przestoju w pracy Przestój to czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotowy do jej świadczenia, a pojawiły się nieprzewidziane zdarzenia, które uniemożliwiły jej wykonywanie. Te zdarzenia mogą być... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij