608 640 562 biuro@g-tax.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa firmy

Osoba do kontaktu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nasza odpowiedź:
 e-mail telefon fax

Forma działalności

Forma ewidencji księgowych

Czy firma jest płatnikiem VAT:
 TAK NIE

Przybliżona liczba faktur zakupu:

Przybliżona liczba faktur sprzedaży:

Liczba pracowników – umowa o pracę:

Liczba pracowników – umowa zlecenie/umowa o dzieło:

Zagraniczne faktury sprzedaży lub zakupu:
 TAK NIE

Faktury sprzedaży lub zakupu w walutach obcych:
 TAK NIE

Dodatkowe uwagi:

* przesłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i innych danych zawartych w formularzu kontaktowym w celu przesłania oferty handlowej przez G-TAX

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Ptasia 20B
60-319 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij