608 640 562 biuro@g-tax.pl

OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA – POZNAŃ

Usługa skierowana do właścicieli wszystkich rodzajów działalności gospodarczych oraz dla spółek prawa handlowego (spółki z o.o. , spółki komandytowe).

W biurze rachunkowym G-Tax oferujemy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe dla dużych, średnich i małych firm. Zapewniamy zarówno stałą obsługę spraw kadrowo-płacowych, jak i wykonanie wybranych działań. Otrzymasz u nas gwarancję wzorowo prowadzonych ksiąg i akt pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa kadrowa i płacowa Poznań – komu dedykujemy nasze usługi?

Nasze biuro rachunkowe zapewnia profesjonalną obsługę kadrowo-płacową dla każdego rodzaju działalności. Zajmujemy się dokumentacją małych, średnich i dużych firm, a także korporacji. Świadczymy usługi dla firm produkcyjnych i dla przedsiębiorstw z wielu różnych branż. Nasze usługi dedykujemy wszystkim, którzy pragną zaoszczędzić sobie pracy, ryzyka i kosztów prowadzenia kadr i płac we własnej firmie. To także oferta dla zainteresowanych korzystnym zoptymalizowaniem swojej polityki kadrowo-płacowej.

Obsługa kadrowa i płacowa Poznań – zakres usług

W ramach naszych usług świadczymy kompleksową opiekę nad kadrami i płacami w Twojej firmie. Zajmiemy się wybranym wycinkiem Twojej działalności, udzielimy Ci doraźnego wsparcia lub zapewnimy całościową opiekę nad sprawami Twoich pracowników. Możesz też skorzystać z naszych usług w obrębie tylko jednego rodzaju usług – kadrowych lub płacowych.

Obsługa kadrowa Poznań – usługi

Poniżej zamieszczamy szereg prac, które wykonujemy w ramach obsługi kadrowej. Możesz wybrać dowolne z nich lub skorzystać z całościowej obsługi swoich spraw kadrowych. Stworzymy dla Ciebie elastyczną, spersonalizowaną ofertę zgodną z Twoimi potrzebami.

Kompleksowa obsługa kadrowa w naszym biurze obejmuje:

 • prowadzenie lub weryfikację akt pracowniczych pod kątem ich kompletności, poprawności prowadzenia i zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym zasadami ochrony osobowej i RODO,
 • przygotowywanie umów o pracę, dzieło lub zlecenie, a także umów dodatkowych, takich jak umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie,
 • naliczanie urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, macierzyńskich, wychowawczych i innych,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak kontrole PIP, NIK, ZUS i US, pracownicze pozwy sądowe czy restrukturyzacje,
 • stworzenie i zarządzanie elektroniczną bazą pracowników,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i uprawnień,
 • wystawianie zaświadczeń oraz wstępnych, okresowych i kontrolnych skierowań na badania lekarskie do Medycyny Pracy,
 • prowadzenie statystyki kadrowej,
 • opracowanie zarządzeń, regulaminów i statutów wewnątrzzakładowych, takich jak na przykład Regulamin Pracy czy Wynagradzania, polityki antymobbingowej, kodeksu etyki,
 • zarządzanie zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie i sprawdzanie ewidencji czasu pracy,
 • opracowywanie planu urlopów,
 • przeprowadzanie rekrutacji, zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów pracowniczych, takich jak świadectwa pracy, aneksy, porozumienia stron,
 • szkolenia pracowników z prawidłowego rozliczania się z czasu pracy oraz uprawnień i obowiązków pracowniczych.

Obsługa płacowa Poznań

Świadczymy szeroki wachlarz prac w zakresie obsługi płacowej firm. Wykonamy dla Ciebie dowolną z poniższych usług. Możesz też skorzystać z outsourcingu całości prac należących do działu płac.

Kompleksowa obsługa płacowa w naszym biurze to między innymi:

 • opracowanie dokumentacji emerytalnej i rentowej,
 • deklaracje rozliczeniowe dla GUS, US czy PFRON,
 • przygotowywanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń, nagród, dodatków, potrąceń, należności za nadgodziny,
 • naliczanie składek dla ZUS, zgłaszanie zatrudnienia i zmian w wynagrodzeniu,
 • naliczanie podstawy zasiłków chorobowych,
 • stworzenie bazy pracowników z danymi płacowymi,
 • przygotowywanie druków ZUS Z-3, rocznej deklaracji PIT-4 R oraz pism do urzędów,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • wykonywanie przelewów wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Obsługa kadrowa i płacowa Poznań – dlaczego warto zdać się na G-Tax?

Zlecenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie może przynieść Ci wiele korzyści. Korzystając z naszych usług, możesz odciążyć swój dział kadr i płac lub nawet całkowicie zrezygnować z utrzymywania go.

Dzięki naszej firmie osiągnąć możesz następujące korzyści:

 • dowiesz się, jak najkorzystniej i zgodnie z prawem rozwiązać umowę z pracownikiem,
 • zyskasz fizyczną przestrzeń – przeniesiesz swoje archiwum, a nawet zlikwidujesz cały dział księgowości i kadr,
 • otrzymasz opracowanie najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie rotacji pracowników,
 • zaoszczędzisz zasoby pracownicze i materialne na prowadzenie odrębnego działu kadr i płac,
 • będziesz mieć pewność, że wszelkie należności i wynagrodzenia rozliczane są i przelewane terminowo,
 • zyskasz gwarancję usług w 100% zgodnych z najbardziej aktualnymi przepisami prawa,
 • zyskasz pewność obiektywizmu w podejmowanych przez nas decyzjach – z Twoimi pracownikami nie łączą nas żadne relacje, dzięki czemu na nasze decyzje nie wpływają względy emocjonalne.

Obsługa kadrowa i płacowa Poznań – zadbaj o swój kapitał pracowniczy i odciąż swoją firmę

Zapewnij swojej firmie najbardziej profesjonalną obsługę kadrowo-płacową. Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa dzięki specjalistom, którzy są na bieżąco z najnowszymi przepisami. Odciąż swoją firmę i zyskaj gwarancję gładkiej i wzorowej obsługi kadr i płac w Poznaniu.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Ptasia 20B
60-319 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij