608 640 562 biuro@g-tax.pl

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Usługa przeznaczona jest dla firm z zaniedbaną dokumentacją księgową. Wyprowadzanie zaległości obejmuje wszystkie rodzaje ewidencji księgowych, zarówno te najprostsze ewidencje ryczałtowe, jak i najbardziej rozbudowane księgi rachunkowe.

Usługa wyprowadzania zaległości uzależniona jest od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej i obejmuje przede wszystkim pomoc w przywróceniu stabilności rachunkowej oraz wdrożenie działań mających na celu wyprowadzenie z zaległości.
Dla przedsiębiorstw z zaniedbaną dokumentacją usługa obejmuje uzupełnienie braków w ewidencjach księgowych i podatkowych a także poprawianie błędnych zapisów w księgach oraz dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Ptasia 20B
60-319 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij