608 640 562 biuro@g-tax.pl

Dotacja Kapitał Obrotowy

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY Aktualnie uruchamiany jest nowy program bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. Początkowo z dotacji mogły korzystać tylko... [Więcej informacji...]

Nowa Matryca Stawek VAT

NOWA MATRYCA STAWEK VAT Od 1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać nowa matryca stawek podatku VAT, która ma na celu ujednolicenie stawek VAT w stosunku do towarów i usług. Podatnicy będą dokonywać identyfikowania towarów oraz usług na potrzeby VAT za pomocą Nomenklatury... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij