608 640 562 biuro@g-tax.pl

BDO obowiązek rejestracji do końca 2019 roku

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami. Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO. 

Najprościej rzecz ujmując, BDO to system teleinformatyczny pozwalający na gromadzenie i zarządzanie informacją dotyczącą gospodarki odpadami. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w systemie prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE:

Zgodnie z informacją podaną na stronie BDO, obowiązkiem  wpisu do  Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, ale również podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów. Zatem w niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Na urzędowej stronie BDO udostępniono przykładowe podmioty, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO: sklepy spożywcze, firmy budowlane, gabinety lekarskie i stomatologiczne, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, warsztaty samochodowe, producenci baterii i akumulatorów, producenci opakowań, producenci sprzętu elektrycznego,  w zależności od rodzaju wytwarzanych odpadów.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca wprowadzający do obrotu torby foliowe polega obowiązkowi wpisu do rejestry przedsiębiorców BDO.

PODMIOTY ZWOLNIONE:

Na urzędowej stronie BDO w dniu 2-go grudnia 2019 wyjaśniono, że wpisowi do rejestru BDO nie podlegają:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych)
  • władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe
  • prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
  • rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha
  • przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych TUTAJ

TERMIN:

Wniosek o wpis rejestracyjny do BDO należy złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. Po złożeniu wniosku organ ma 1 miesiąc na rozpatrzenie i wydanie numeru BDO.

WNIOSEK:

Wzór wniosku rejestracyjnego można pobrać tutaj: WNIOSEK

Dodatkowo przedsiębiorcy powinni wypełnić oświadczenie dostępne tutaj: OŚWIADCZENIE

RODZAJE ODPADÓW:

Wypełniając wniosek rejestracyjny należy wykazać kody oraz rodzaje odpadów, które wprowadzamy i którymi, gospodarujemy. Pełna lista odpadów wymieniona jest w załączniku do rozporządzenia i dostępna pod linkiem: RODZAJE ODPADÓW

Przykładowo zakład kosmetyczny wytwarza odpady o kodzie 180103* czyli inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Zakład wulkanizacyjny wytwarza odpady o kodzie: 160103 czyli użyte opony. Natomiast restauracja oferująca dania na wynos wprowadza odpady o kodach 150101 i 150102 czyli opakowania z papieru i tektury oraz pakowania z tworzyw sztucznych. Biura również wytwarzają odpady inne niż komunalne np. 080318 czyli zużyte tonery.

KONTAKT:

W razie wątpliwości odnośnie obowiązku rejestracji BDO lub problemów z prawidłowym wypełnieniem wniosku należy skontaktować się w Urzędem Marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij