608 640 562 biuro@g-tax.pl

UMOWY NA OKRES PRÓBNY

Umowę na okres próbny zawiera się maksymalnie na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniami:
– maksymalnie na okres jednego miesiąca
(w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy)
– maksymalnie na okres dwóch miesięcy
(w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 12 miesięcy)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, musi być uzasadnione. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

WNIOSEK PRACOWNIKA O ZMIANĘ UMOWY LUB WYMIAR CZASU PRACY

Pracownik, który ma u danego pracodawcy staż pracy wynoszącym co najmniej 6 miesięcy, ma prawo złożyć wniosek o zmianę rodzaju umowy na czas nieokreślony lub zapewnienie czasu pracy w pełnym wymiarze.

Pracodawca powinien „w miarę możliwości” wniosek uwzględnić i odpowiedzieć w formie pisemnej, nie później niż miesiąc od dnia złożenia wniosku. W przypadku odmowy, konieczne jest uzasadnienie.

PRZERWY W PRACY

Pracownik ma prawo do przerwy w pracy wynoszącej co najmniej:
– 15 minut – jeżeli pracownik pracuje 6 godzin lub więcej
– dodatkowe 15 minut – jeżeli pracownik pracuje więcej niż 9 godzin
– dodatkowe 15 minut – jeżeli pracownik pracuje więcej niż 16 godzin umowy

DNI WOLNE W NAGŁYCH SYTUACJACH

Pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia od pracy Pracownikowi w nagłej sytuacji rodzinnej, spowodowanej siłą wyższą, w pilnej sprawie z powodu choroby lub wypadku, przysługuje przerwa w wymiarze 2 dni (pełen etat) albo 16 godzin (niepełny etat). Za czas tego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo do połowy wysokości wynagrodzenia.

DODATKOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Pracodawca w myśl nowych przepisów, ma obowiązek informować swoich pracowników o:
– możliwościach zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze
– możliwościach awansu
– wolnych stanowiskach pracy

ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY

Pracownik, który wychowuje dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, ma prawo złożyć wniosek, o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Za elastyczną organizację pracy uważa się:
– pracę zdalną
– system przerywanego czasu pracy
– system skróconego tygodnia pracy
– system świadczenia pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta
– praca według rozkładu, z różnymi godzinami rozpoczynania pracy
– obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, ale także swoje możliwości, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Na rozpatrzenie wniosku pracodawca ma 7 dni, od otrzymania wniosku, a w przypadku odmowy zobowiązany jest podać jej uzasadnienie.

URLOP RODZICIELSKI (zmiana)

Pracownicy, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:
– 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka
– 43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego
– 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka (niepełnosprawnego)
– 67 tygodni – w przypadku porodu mnogiego (niepełnosprawnego)

URLOP OPIEKUŃCZY

Pracownikowi będzie przysługiwać dodatkowy urlop w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie:
– będącej członkiem rodziny (małżonek, rodzice, dzieci)
– zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,
która wymaga wsparcia i opieki ze względów medycznych

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Ptasia 20B
60-319 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij