608 640 562 biuro@g-tax.pl

UTRATA ZWOLNIENIA VAT OD 1 WRZEŚNIA 2019

Od 1 września 2019 roku zostanie rozszerzony zakres towarów i usług, które nie mogą korzystać ze zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Aktualnie mali przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia VAT ze względu na wartość sprzedaży, która nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 złotych. Wyjątkiem są jedynie podatnicy:

Dokonujący dostaw:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
 • budynków, budowli lub ich części, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b
 • terenów budowlanych
 • nowych środków transportu

Świadczący usługi:

 • prawnicze
 • doradcze
 • jubilerskie

Podatnicy świadczący w/w usługi oraz dokonujący dostaw w/w towarów nie mają prawa do zwolnienia VAT i od dnia pierwszej sprzedaży zobowiązani się do rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT.

Od 1 września br. powyższy wykaz wykluczający z korzystania ze zwolnienia VAT zostanie poszerzony. Oznacza to, że kolejna grupa podatników straci prawo do zwolnienia i będzie obowiązkowo rejestrować się do VAT.

Kolejnymi grupami zobowiązanymi do rejestracji VAT od 01.09.2019 będą podatnicy:

Dokonujący sprzedaży przez sklepy internetowe następujących towarów:

 • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

Dokonujący dostawy towarów hurtowych i detalicznych części do:

 • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3)
 • motocykli (PKWiU 45.4)

Świadczący usługi:

 • ściągania długów, w tym factoringu

Warto zaznaczyć, że w/w towary sprzedawane przez sklepy internetowe nie będą mogły korzystać ze zwolnienia VAT, jednak dokładnie ta sama grupa towarów sprzedawana w sklepach stacjonarnych tego prawa nie utraci i nadal skorzysta ze zwolnienia. Natomiast części do pojazdów samochodowych i motocykli już bez względu na sposób sprzedaży będą bezwzględnie zobowiązane do opodatkowania podatkiem VAT.

Ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego zatem podatnicy dokonujący dostaw towarów oraz świadczący usługi wymienione w art. 113 pkt. 1 ust. 13 (wymienione powyżej) zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R do dnia 31.08.2019 roku.

Szczegółowy spis nowych towarów i usług wykluczający ze zwolnienia VAT można pobrać tutaj

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij