608 640 562 biuro@g-tax.pl

ROZLICZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Wsparcie z tytułu obowiązującej Tarczy Antykryzysowej polega na udzieleniu ulg, dofinansowania i udzieleniu pożyczek w celu poprawy płynności finansowej i ochrony miejsc pracy. W związku z otrzymanym wsparciem pojawia się pytanie, czy otrzymana pomoc skutkuje rozpoznaniem przychodu i czy wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Wszystko uzależnione jest od rodzaju otrzymanej pomocy:

rozliczenie tarczy

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie jest przychodem, zwolnione składki nie mogą być kosztem uzyskania przychodu, a składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku.

2. Świadczenie postojowe zgodnie z art. 52m ust.1 ustawy o PIT nie stanowi przychodu i nie jest pomocą publiczną.

3. Umorzona mikropożyczka zgodnie z art. 15zzd ust.10 nie stanowi przychodu. Umorzenie nie ma również wpływu na możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

4. Dofinansowanie do działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy nie jest przychodem, jeśli wydatki nie są kosztem. Natomiast jeżeli wydatki zostaną zaliczone do kosztów to wartość dofinansowania musi zostać uznana za przychód.

5.Dofinansowanie do wynagrodzeń zarówno z Powiatowego Urzędu Pracy jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie stanowi przychodu, jeżeli wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu.
Jeżeli wynagrodzenie pracowników oraz należny składki ZUS sfinansowane z FP lub FGŚP nie zostały zaliczone do kosztów działalności, to dofinansowanie również nie stanowi przychodu. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na zaliczenie wydatków w koszty podatkowe, będziemy zobowiązani wykazać dofinansowanie jako przychód.

6. Subwencja z PFR nie jest przychodem w dniu jej otrzymania. Dopiero po 12 miesiącach część subwencji zostanie umorzona i wartość umorzenia będzie przychodem do opodatkowania pod warunkiem, że wydatki sfinansowane z tej części zostały wliczone w koszty działalności. (UWAGA: 13.05.2020 prezes zarządu PFR poinformował, że subwencja nie jest przychodem. Należy poczekać na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów).

 

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij