608 640 562 biuro@g-tax.pl

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW

Ministerstwo Finansów przygotowało kompletny wykaz podatników VAT, tzw. białą listę. Rejestr zawiera podstawowe dane podatnika i historię VAT, m.in. informację o rejestracji, wykreśleniu lub przywróceniu statusu podatnika VAT oraz numer rachunku rozliczeniowego podatnika. Wykaz ten jest dostępny od 1 września 2019 roku, a biała lista podatników zawiera numery rachunków bankowych przedsiębiorców, które zostały wpisane w zgłoszeniu NIP lub w bazie CEIDG.

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco, tj. raz na dobę w każdy dzień roboczy, zaś przedsiębiorcy korzystający z rejestru otrzymają informację o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego kontrahenta.

Warto w szczególności zwrócić uwagę, że podatnik przed dokonaniem przelewu dla danego kontrahenta powinien sprawdzić, czy dany rachunek rozliczeniowy na który przedsiębiorca dokonuje przelewu zgadza się z tym znajdującym w wykazie.

Udostępnienie przez resort informacji o kontach bankowych podatników VAT jest o tyle istotne, że przedsiębiorca, który zapłaci kontrahentowi za transakcję przekraczającą 15.000 złotych na niezgłoszony do wykazu rachunek, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego solidarnie odpowie z kontrahentem za podatek VAT. W przypadku nieprawidłowości i dokonania przelewu na rachunek bankowy inny niż zgłoszony w wykazie należy w terminie 3 dni zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wystawcy faktury.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2019 roku, natomiast sankcje z jej niestosowania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Te 4 miesiące okresu przejściowego warto wykorzystać na przystosowanie procesu regulowania zobowiązań do wchodzących w życie przepisów.

Z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego, kluczowe będą dwa elementy:

  • bezpośrednio przed dokonaniem przelewu za transakcje powyżej kwoty 15.000 złotych należy zweryfikować, czy rachunek na który dokonujemy płatności należy czy czynnego podatnika VAT i czy znajduje się na białej liście, oraz
  • kontrolować prawidłowość rozliczeń po dokonaniu przelewu, aby w przypadku nieprawidłowości móc w terminie 3 dni poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego o ewentualnym błędzie

Cała procedura dokonywania płatności wydaje się być w przyszłości dość czasochłonna, zatem pozostaje mieć nadzieję, że skoro numery rachunków bankowych przedsiębiorców będą oficjalnie dostępne to być może banki wprowadzą narzędzie pozwalające na zweryfikowanie czy rachunek figuruje w wykazie podczas dokonywania przelewu. Wdrożenie takiego rozwiązania przyśpieszyłoby znacząco weryfikację.

WYKAZ PODMIOTÓW (tzw. “biała lista”) dostępna jest pod linkiem.

 

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij