608 640 562 biuro@g-tax.pl

ZMIANY W PRZEPISACH 2021

INNE

1. faktura tylko do paragonu z NIP czytaj dalej

2. mikrorachunek podatkowy czytaj dalej

3. rejestr BDO czytaj dalej

4. biała lista podatników czytaj dalej

5. sposób dokonywania płatności czytaj dalej

PIT / CIT

1. obniżona stawki CIT dla małych podatników i rozpoczynających działalności z 15% na 9%. Obniżona stawka dotyczy przychodów innych niż zyski kapitałowe. Obejmuje podatników rozpoczynających działalność oraz podatników mających status małego podatnika.

2. danina solidarnościowa – podatek 4% od dochodu powyżej 1 miliona

3. rozliczenie straty w zeznaniu rocznym  – odliczenie jednorazowe straty podatkowej

4. wydłużenie z 2 do 3 lat terminu na wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

ZUS 2021

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1. standardowe składki dla przedsiębiorców
– razem składki ZUS (z chorobowym): 1.457,49 PLN
– razem składki ZUS (bez chorobowego): 1.380,18 PLN

2. preferencyjne składki dla przedsiębiorców
– razem składki ZUS (z chorobowym): 647,59 PLN
– razem składki ZUS (bez chorobowego): 627,01 PLN

3. sama składka zdrowotna dla przedsiębiorców: 381,81 PLN

4. mały ZUS PLUS dla przedsiębiorców – obniżone składki ZUS od dochodu
Warunki skorzystania z “małego” ZUS PLUS:
– działalność musi być prowadzona minimum 60 dni
– przychód z działalności nie może przekroczyć 120.000 PLN
– ulga obowiązuje przez maksymalnie 36 miesięcy

KADRY i PŁACE

1. minimalne wynagrodzenie z UoP – 2.800,00 brutto

2. minimalna stawka godzinowa – 18,30 brutto

3. obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS czytaj dalej

4. termin przesyłania rozliczeń pracowników (PIT-11, PIT-8c, PIT-4R) do 31 stycznia

5. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązkowe dla Wszystkich firm

VAT

1. ulga za złe długi – korekta VAT po 90 dniach od upływu terminu płatności

2. utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23%

3. nowy plik kontrolny JPK_V7

4. opodatkowanie bonów podatkiem VAT w dniu wydania

5. termin odliczenia podatku VAT – zwiększenie do 4 miesięcy

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij