608 640 562 biuro@g-tax.pl

ZGŁOSZENIE UMOWY O DZIEŁO

Zapisy Tarczy antykryzysowej, wprowadziły nowe wytyczne w sprawie umów o dzieło.

W uzasadnieniu do ustawy można przeczytać, że celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie skuteczności pomocy osobom, które znajdują się poza systemem ubezpieczeń społecznych. Ponadto dzięki temu ZUS będzie mógł dokonywać weryfikowania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło.
 
Od 2021 roku konieczne będzie zgłoszenie przez płatnika składek każdej umowy o dzieło z wyjątkiem umów:
– zawartych z własnym pracownikiem
– zawartych w ramach działalności gospodarczej w zakresie prowadzonej działalności
Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w ciągu 7 dni od zawarcia umowy na formularzu RUD.

Podstawa prawna:
Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).

Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij