608 640 562 biuro@g-tax.pl

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

Od stycznia 2020 roku dla każdego podatnika i płatnika podatku PIT, CIT i VAT zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, na który trafią wszystkie należności odprowadzane do urzędu skarbowego.

Tak, jak w 2018 roku dla płatników składek ubezpieczeniowych został utworzony indywidualny numer rachunku składkowego, tak i teraz w urzędach skarbowych powstaną indywidualne rachunki podatkowe identyfikujące podatnika lub płatnika wpłacającego zaliczki na podatek.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik będzie dokonywał zapłaty podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku – np. VAT czy PIT.

Art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej „Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)”.

Indywidualny rachunek podatkowy możemy sprawdzić korzystając z generatora (link poniżej)  lub otrzymamy go w dowolnym urzędzie skarbowym. Korzystając z generatora należy podać:

  • NIP, jeżeli:
  •   – prowadzimy działalność gospodarczą i jesteśmy podatnikiem VAT
  •   – jesteśmy płatnikiem podatków i składek ZUS
  • PESEL, jeżeli:
  •   – nie prowadzimy działalności gospodarczej
  •   – pracujemy na umowę o pracę

KLIKNIJ LINK DO GENERATORA RACHUNKU PODATKOWEGO

Po wejściu w życie przepisów, czyli od 1 stycznia 2020 roku każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy. Zatem przedsiębiorca będzie musiał pamiętać, aby już od początku przyszłego roku stosować zapłaty podatkowe na swój numer rachunku utworzony przez fiskusa, więc po jego sprawdzeniu najlepiej zapisać go na swoim firmowym koncie bankowym.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij