608 640 562 biuro@g-tax.pl

OBNIŻKA PODATKU PIT

Obniżka podatku PIT z 18% na 17%

Nowelizacja obniżająca stawkę podatku PIT z 18 % do 17 % czeka już tylko na podpis Prezydenta, a zmiany prawa mają wejść w życie już od 1 października tego roku. Zgodnie z nowelą obniżenie stawki podatku PIT ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli:

  • ze stosunku pracy (umowa o pracę)
  • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
  • działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych
  •  z emerytury i renty

Stawka 17 czy 17,75% ?

Wprowadzana w pośpiechu w trakcie roku zmiana podatku nie ma prawa się udać i tutaj również powstał problem, ponieważ w bieżącym roku była już stosowana stawka podatku 18% i nie ma możliwości skorygowania już obliczonego podatku i zastosowania nowej stawki 17%. Zatem w roku 2019 musimy stosować dwie wysokości podatku. Do października podatek w wysokości 18%, a od października podatek 17%. Oznacza to, że podatek za rok 2019 wyniesie nie 17% a 17,75%.

Ustawodawca w art. 5 określił, że w za 2019 r. skala podatkowa w roku 2019 będzie obowiązywała w następującej wysokości:

  • do 85.528 złotych podatek wyniesie 17,75% (minus kwota zmniejszająca)
  • powyżej 85.825 złotych podatek wyniesie 15.181,22 + 32% nadwyżki (minus kwota zmniejszająca)

Koszty uzyskania przychodu w górę

Wraz ze zmianą wysokości podatku Ustawodawca postanowił zmienić również koszty uzyskania przychodu. Według resortu finansów, koszty uzyskania przychodu mają rekompensować pracownikowi wydatki związane z dojazdem do pracy. Stąd ich wysokość zależy od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy też musi dojeżdżać z innej miejscowości oraz od tego, czy pracuje u jednego pracodawcy, czy u kilku.

pracownicze koszty

Z przyjętym projektem oraz procesem prac legislacyjnych można się zapoznać tutaj.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij