608 640 562 biuro@g-tax.pl

W dniu 15.12.2020 Prezydent podpisał tzw. tarczę branżową, czyli tarczę antykryzysową 6.0. Ustawa tego samego dnia została opublikowana w dzienniku ustaw i przewiduje wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią covid-19. m.in. działalność gastronomiczną, fitness, weselną, fotograficzną, edukacyjną i fizjoterapeutyczną.

Jednorazowe świadczenie postojowe z ZUS (art. 15 zs2)

Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest wykazanie 40% spadku przychodu w październiku lub listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku

Świadczenie dostępne jest dla branż o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Informacje odnośnie sposobu składania wniosku (RSP-DD6) dostępne są na stronie ZUS: LINK DO ZUS
Termin składania wniosków: w ciągu 3 miesięcy od zakończenia epidemii (najwcześniej 30.12.2020)

Dodatkowe 3-krotne świadczenie postojowe z ZUS (art. 15 zs1)

Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest wykazanie 75% spadku przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku

Świadczenie dostępne jest dla branż o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Informacje odnośnie sposobu składania wniosku (RSP-DD) dostępne są na stronie ZUS: LINK DO ZUS
Termin składania wniosków: w ciągu 3 miesięcy od zakończenia epidemii

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 (art. 31 zo ust 10)

Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest wykazanie 40% spadku przychodu w listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku

Świadczenie dostępne jest dla branż o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Informacje odnośnie sposobu składania wniosku (RDZ-B6) dostępne są na stronie ZUS: LINK DO ZUS
Termin składania wniosków: do 31.01.2021 (najwcześniej 30.12.2020)

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec – wrzesień 2020 (art. 31 zo ust 8 i 9)

Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest wykazanie 75% spadku przychodu w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek w porównaniu do tego samego miesiąca 2019 roku

Świadczenie dostępne jest dla branż o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z

Informacje odnośnie sposobu składania wniosku (RDZ-B) dostępne są na stronie ZUS: LINK DO ZUS
Termin składania wniosków: do 30.11.2020 lub do 15.01.2021 dla kodów 55.10.Z (zakwaterowanie) i 79.12.Z (turystyka)

Dotacja w wysokości 5.000 z Powiatowego Urzędu Pracy (art. 15 zze4)

Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest wykazanie 40% spadku przychodu w październiku lub listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku

Świadczenie dostępne jest dla branż o PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Informacje odnośnie sposobu składania wniosku dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy: LINK DO PUP
Nabór wniosków trwa od 19.12.2020 do 31.01.2021: LINK DO INFORMACJI O NABORZE

LISTA KODÓW PKD: LINK PKD

Ustawa jest dostępna pod adresem: LINK

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij