608 640 562 biuro@g-tax.pl

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne w trakcie 2022 roku oraz po zakończeniu 2022 roku w odniesieniu do dochodów lub przychodów uzyskanych od początku bieżącego roku.

Zmiany będzie można dokonać tylko za zasady ogólne, czyli można zmienić opodatkowanie liniowe lub ryczałt na zasady ogólne. Nie można dokonywać zmian w drugą stronę, czyli osoby opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych nie mają możliwości zmiany na inną formę opodatkowania w roku bieżącym.

PRZEJŚCIE Z LINIÓWKI NA ZASADY OGÓLNE
PO ZAKOŃCZONYM ROKU

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu 2.0 umożliwia przejście na skalę podatkową w 2022 roku podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy. Przedsiębiorcy z tej możliwości mogą skorzystać dopiero po zakończonym roku.

Zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową za 2022 rok podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym za 2022 rok. W tym celu przedsiębiorcy złożą zeznanie roczne  PIT-36 pomimo tego, że w trakcie 2022 roku płacili zaliczki na podatku liniowym.

Jeżeli w 2023 roku podatnik będzie chciał kontynuować rozliczenie na zasadach ogólnych to musi dokonać aktualizacji formularza CEIDG w obowiązującym dotychczas terminie czyli do 20 lutego 2023 roku.

Należy pamiętać, że zmiana formy opodatkowania z liniowego na zasady ogólne spowoduje obowiązek przeliczenia i dopłaty składek zdrowotnych ponieważ składka zdrowotna na liniówce wynosi 4,9% a na zasadach ogólnych 9% dochodu. Dodatkowo decydując się na przejście z podatku liniowego na skalę podatkową po zakończonym 2022 roku podatnik nie ma prawa do uwzględnienia składki zdrowotnej w kosztach uzyskania przychodów.

PRZEJŚCIE Z RYCZAŁTU NA ZASADY OGÓLNE
PO ZAKOŃCZONYM ROKU

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu 2.0 umożliwia również przejście na skalę podatkową w 2022 roku podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy z tej możliwości mogą skorzystać po zakończonym roku.

Zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową za 2022 rok podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym za 2022 rok. W tym celu przedsiębiorcy złożą zeznanie PIT-36 pomimo tego, że w trakcie 2022 roku płacili zaliczki ryczałtowe.

Decydując się na zmianę formy opodatkowania po zakończonym roku z ryczałtu na skalę podatkowa podatnik ma obowiązek:
– sporządzić remanent na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 roku
– zaprowadzić KPiR od 1 stycznia 2022 roku a więc uzupełnić zapisy wstecz
– złożyć zeznanie roczne PIT-36 za 2022 rok
– przechowywać dokumenty kosztowe, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

Jeżeli w 2023 roku podatnik będzie chciał kontynuować rozliczenie na zasadach ogólnych to musi dokonać aktualizacji formularza CEIDG w obowiązującym dotychczas terminie czyli do 20 lutego 2023 roku.

Należy pamiętać, że zmiana formy opodatkowania z liniowego na zasady ogólne spowoduje obowiązek przeliczenia i dopłaty składek zdrowotnych ponieważ składka zdrowotna na ryczałcie ustalana jest ryczałtowo w zależności od wysokości przychodów natomiast na zasadach ogólnych wynosi 9% dochodu. Dodatkowo decydując się na przejście z ryczałtu na skalę podatkową po zakończonym 2022 roku podatnik nie ma prawa do odliczenia składki zdrowotnej od przychodu.

PRZEJŚCIE Z RYCZAŁTU NA ZASADY OGÓLNE
W TRAKCIE ROKU

Zgodnie z art. 17 ustawy nowelizującej Polski Ład przedsiębiorca, który wybrał jako formę opodatkowania w 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma możliwość przejścia na skalę podatkową od lipca bieżącego roku.

Decydując się na zmianę w/w formy opodatkowania należy do 22 sierpnia 2022 roku złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową obowiązuje również w kolejnych latach, chyba że podatnik zdecyduje się na ponowną zmianę formy opodatkowania w nowym roku.

Decydując się na zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkowa podatnik ma obowiązek:
– sporządzić remanent na dzień 1 lipca 2022 roku,
– zaprowadzić KPiR od 1 lipca 2022 roku
– przechowywać dokumenty kosztowe, które mają związek z prowadzoną działalnością

Dodatkowo decydując się na przejście z ryczałtu na skalę podatkową podatnik nie ma prawa do odliczenia składki zdrowotnej od przychodu.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij