608 640 562 biuro@g-tax.pl

OBNIŻKA PODATKU PIT

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym zostaje obniżona do 12%. Obniżona stawka podatku dotyczy tylko osób zatrudnionych i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym. Ten pozostaje bez zmian 19%.
Co ważne, obniżona stawka podatku w I progu podatkowym, wynosząca 12%, obowiązuje od zaliczki obliczanej już za czerwiec. Oznacza to, że w zaliczkach od stycznia do maja (lub za I kwartał) 2022 roku obowiązuje stawka 17% w I progu podatkowym. Natomiast w zaliczce od czerwca (lub od II kwartału) 2022 roku obowiązuje stawka 12% w I progu podatkowym.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian. Oznacza to, że osoby rozliczające się według skali podatkowej nie płacą podatku, jeśli ich roczny dochód po odliczeniach nie przekracza 30.000 złotych.

ZUS – ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Dzięki nowelizacji Polskiego Ładu niektórzy podatnicy mogą skorzystać z odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej. Możliwość ta jest uzależniona od sposobu opodatkowania i ograniczona jest limitami.

Uwaga! Ze względu na zapis, że odliczeniu nie podlegają składki „zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie” sugeruje się aby odliczeń składki zdrowotnej dokonać dopiero w rozliczeniu rocznym. W dużym skrócie: składki zdrowotne uzależnione są od wysokości naszego dochodu, a przecież dziś nie znamy dochodu jaki uzyskamy za cały rok 2022 więc nie znamy wysokości składki zdrowotnej, którą zapłacimy przez cały rok i którą możemy odliczyć.

składka-ZUS-NFZ-07.2022

ZMIANY DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Kwota zmniejszająca podatek
Zmiana stawki podatku powoduje zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Dotychczas kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5.100 zł, a po zmianach będzie to 3.600 zł.
Płatnik (pracodawca), który oblicza zaliczki na podatek, uwzględnia 1/12 kwoty zmniejszającej: dotychczas było to 425 zł, teraz będzie 300 zł. Nie oznacza to jednak niższej wypłaty „na rękę”, bo jednocześnie zmniejsza się podatek. W praktyce więc zmiana ma charakter raczej księgowy.

Przypadki:
Wynagrodzenie za czerwiec płatne w czerwcu:
– podatek 17%
– zastosowana ulga dla klasy średniej
– kwota zmniejszająca podatek 425 zł
Wynagrodzenie za czerwiec płatne w lipcu:
– podatek 12%
– bez zastosowania ulgi dla klasy średniej
– kwota zmniejszająca podatek 300 zł
Wynagrodzenie za cały rok:
– podatek 12% /
– bez zastosowania ulgi dla klasy średniej
– kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł

Pozostałe zmiany:
– likwidacja ulgi dla klasy średniej
– uchylenie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij