608 640 562 biuro@g-tax.pl

ZMIANY W PRZEPISACH 2019

SAMOCHODY OSOBOWE

 limit kosztów samochodów osobowych w działalności gospodarczej

1. samochód prywatny używany do celów DG, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych

– brak amortyzacji

– limit kosztów eksploatacji do 20%

2. samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych

– limit amortyzacji 150.000 PLN

– limit kosztów eksploatacji do 75%

3. samochód osobowy użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego

– limit kosztów leasingu do 150.000 PLN

– limit kosztów eksploatacji do 75%

PIT / CIT

1. obniżona stawki CIT dla małych podatników i rozpoczynających działalności z 15% na 9%. Obniżona stawka dotyczy przychodów innych niż zyski kapitałowe. Obejmuje podatników rozpoczynających działalność oraz podatników mających status małego podatnika.

2. danina solidarnościowa – nowy podatek 4% od dochodu powyżej 1 miliona

3. exit tax – dodatkowy podatek w od wyjścia, przeniesienia aktywów firmy, rezydencji lub działalności gospodarczej do innego państwa

4. opodatkowanie krypto walut w wysokości 19% uzyskanego dochodu

5. wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci będą uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów

6. rozliczenie straty w zeznaniu rocznym  – odliczenie jednorazowe straty podatkowej do wysokości 5 mln PLN (dot. Strat powstałych dopiero w 2019 roku)

7. wydłużenie z 2 do 3 lat terminu na wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w celu skorzystania ze zwolnienia PIT dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

ZUS 2019

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1. standardowe składki dla przedsiębiorców

– razem składki ZUS (z chorobowym): 1.316,97 PLN

– razem składki ZUS (bez chorobowego): 1.246,92 PLN

2. preferencyjne składki dla przedsiębiorców

– razem składki ZUS (z chorobowym): 555,89 PLN

– razem składki ZUS (bez chorobowego): 539,35 PLN

3. mały ZUS dla przedsiębiorców – obniżone składki ZUS od przychodu

Warunki skorzystania z „małego” ZUS:

– działalność musi być prowadzona minimum 60 dni

– przychód z działalności nie może przekroczyć 63.000 PLN

– ulga obowiązuje przez maksymalnie 36 miesięcy

KADRY i PŁACE

1. minimalne wynagrodzenie z UoP – 2.250,00 brutto

2. minimalna stawka godzinowa – 14,70 brutto

3. zmiana zasady wypłacania wynagrodzenia: wypłata na rachunek bankowy

4. przechowywanie akt pracowniczych w formie papierowej lub elektronicznej

5. przechowywanie akt pracowniczych przez 10 lat. Nie dotyczy pracowników zatrudnionych przed 1998 (nadal 50 lat). Akta pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018 przechowywane mogą być przez 10 lat po spełnieniu określonych warunków

6. zmiana terminu przesyłania rozliczeń pracowników (PIT-11, PIT-8c, PIT-4R) do 31 stycznia

7. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązuje od:

– 1 lipca 2019 dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników

– 1 stycznia 2020 dla firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników

– 1 lipca 2020 dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników

– 1 stycznia 2021 roku dla wszystkich firm

VAT

1. ulga za złe długi – korekta VAT po 90 dniach od upływu terminu płatności

2. utrzymanie stawek VAT na poziomie 8% i 23%

3. nowy plik kontrolny JPK_VDEK

4. opodatkowanie bonów podatkiem VAT w dniu wydania

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij