608 640 562 biuro@g-tax.pl

NOWE ZASADY KORYGOWANIA FAKTUR W OBROCIE KRAJOWYM

Z początkiem 2021 roku weszła w życie zmiana odnośnie zasad korygowania faktur VAT i odliczania podatku naliczonego.
Od 01.01.2021 r. zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus.
W takich sytuacjach zasadnicze znaczenie mają jednak inne dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania, które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

KOREKTA IN MINUS (zmniejszenie)

Aktualnie w przypadku wystawienia faktury korygującej z powodu zwrotu towaru, pomyłki lub udzielenia rabatu wymagane jest:
1. posiadanie dokumentacji dotyczącej uzgodnień z nabywcą odnośnie obniżenia podstawy opodatkowania, oraz
2. wystawienie faktury zgodnie z w/w dokumentacją

Obowiązki u sprzedawcy
Jeżeli obydwa powyższe wymagania zostały spełnione, a warunki ustaleń spełnione to
podstawę opodatkowania obniża się za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą. W przypadku braku wspomnianej dokumentacji prawo do obniżenia opodatkowania jest możliwe dopiero w rozliczeniu za okres, w którym uzyskano dokumentację.

Ustawa nie precyzuje, co kryje się pod pojęciem dokumentacji. W uzasadnieniu wspomniano jedynie, że może to być np. korespondencja handlowa, aneksy do umów, dowody zapłaty itp., które potwierdzają, że obie strony akceptują nowe warunki transakcji. Ustalenia ustne lub telefoniczne nie będą wystarczające w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Urzędu Skarbowe.

Obowiązki u nabywcy
W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania nabywca ma obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym uzgodnił z dostawcą warunki obniżki i warunki te zostały spełnione. Jest to szczególnie ważne ponieważ nie ma już prawa do uwzględnienia faktur korygujących w miesiącu ich otrzymania.

KOREKTA IN PLUS (zwiększenie)
W przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczenie jest dużo prostsze ponieważ nowy art. 17a ust. 17 ustawy o VAT jasno definiuje, że podstawę opodatkowania należy zwiększyć w okresie, w którym zaistniała przyczyna jego zwiększenia.

OKRES PRZEJŚCIOWY
Okres przejściowy pomiędzy starymi a nowymi zasadami dotyczącymi faktur korygujących obowiązywał będzie do 31.12.2021 roku. Zarówno dostawcy jak i nabywcy, którzy chcą nadal korzystać ze starych zasad (ujęcie faktury korygującej w okresie jej otrzymania) zobowiązani są do uzgodnienia tego wyboru na piśmie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej.

UWAGA: Biura Rachunkowe będą wymagać od klientów informacji, w którym miesiącu daną fakturę korygującą ująć. Taką informację należy umieścić w formie opisu na odwrocie faktury. Należy również pamiętać, że dostarczenie faktury w kolejnym miesiącu (po ustawowym terminie) będzie skutkować koniecznością korekty zamkniętego miesiąca, co będzie się wiązać w dodatkową opłatą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij