608 640 562 biuro@g-tax.pl

PLIK JPK_V7

Od października 2020 obowiązkowo dla wszystkich przedsiębiorców zacznie obowiązywać, nowy jednolity plik kontrolny tzw. JPK_V7, a deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane.

Nowa struktura JPK-V7, to w uproszczeniu zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT, oraz danych poszczególnych kontrahentów.

Plik podzielony jest na dwie struktury logiczne:
– część ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT
– część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT
362580Całkowitą nowością jest raportowanie: kodów procedur, kodów GTU i kodów typu dokumentów.

Kody GTU to kody towarów, wśród których wyodrębniono 13 grup dla których obowiązkowe jest stosowanie poniższych oznaczeń już na etapie wystawiania faktury:

kod GTU
Oznaczenia GTU będą pojawiały się dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z powyższych grup, konieczne będzie oznaczenie konkretnych kodów GTU.

Szczegółowy spis towarów dla kodów GTU: KLIKNIJ

Ustawodawca wprowadza również oznaczenia kodami procedur transakcji objętych szczególną procedurą rozliczenia podatku VAT. Wobec takich transakcji stosuje się poszczególne oznaczenia:
kod transakcji

Ostatnim nowym obowiązkowym elementem jest oznaczenia kodów typu dokumentów
Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży:
kod dokumentu

Każda nowa zmiana wprowadzana przez Ustawodawcę wprowadza również kary pieniężne, które z tej sytuacji będą wynosić minimum 500,00 złotych za sporządzenie błędnego pliku JPK_V7. Dlatego ważne jest aby w systemie do wystawiania faktur sprzedaży ustawiać prawidłowe kody GTU dla każdego towaru lub usługi z listy objętej raportowaniem.

Oznaczenia obejmują tylko sprzedaż i zakupy pomiędzy przedsiębiorcami dlatego w/w oznaczeń nie uwzględniamy w ewidencji prowadzonej za pomocą kasy fiskalnej.

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij