608 640 562 biuro@g-tax.pl

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Aktualnie uruchamiany jest nowy program bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19.

Początkowo z dotacji mogły korzystać tylko firmy średnie, czyli zatrudniające powyżej 50 osób, ale aktualnie program zostaje rozszerzony o mikro i małe firmy, w tym również osoby samozatrudnione. Wnioski o wypłatę dotacji na bieżące potrzeby firmy mogą być już składane jednak uzależnione jest to od województwa, w którym prowadzimy firmę.

W przypadku osób samozatrudnionych kwota dotacji wynosi 7.845,11 złotych miesięcznie i może być wypłacana przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

Aby móc przystąpić do dotacji należy spełnić łącznie m.in. następujące warunki:
– prowadzić działalność na dzień 31.12.2019
– nie znajdować się w trudnej sytuacji w dniu 31.12.2019
– znajdować się w sytuacji niedoboru płynności finansowej
– odnotować spadek przychodów o conajmniej 30%
– nie posiadać zaległości ZUS

Szczegółowe informacje oraz sposoby składania wniosków w poszczególnych województwach:

wielkopolskie LINK !
dolnośląskie LINK !
zachodniopomorskie LINK !
kujawsko-pomorskie LINK !
lubelskie LINK !
warmińsko-mazurskie LINK !
świętokrzyskie LINK !
opolskie LINK !
pozostałe – brak danych, dotacje prawdopodobnie nie zostaną uruchomione

G-TAX BIURO RACHUNKOWE
Grzegorz Wróblewski

ul. Świetlana 34
60-151 Poznań – Grunwald

NIP: 599-282-75-89

608 640 562

biuro@g-tax.pl


Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij