608 640 562 biuro@g-tax.pl

WDT w 2020

DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI WDT W 2020 Z dniem 01.01.2020 weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami... [Więcej informacji...]

Płatności w 2020 roku

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Uchwalona nowelizacja obowiązująca od 01.01.2020 roku zaostrza przepisy dotyczące płatności powyżej 15.000 złotych. Niezachowanie wymaganych warunków skutkować będzie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za rozliczenie VAT oraz... [Więcej informacji...]

Rejestr BDO

BDO obowiązek rejestracji do końca 2019 roku Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami. Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO.  Najprościej rzecz... [Więcej informacji...]

Faktura tylko do paragonu z NIP

FAKTURA DO PARAGONU W 2020 Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegną zmianie. W konsekwencji, przedsiębiorcy będą mogli wystawić fakturę do... [Więcej informacji...]

Indywidualne Konto Podatkowe

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY Od stycznia 2020 roku dla każdego podatnika i płatnika podatku PIT, CIT i VAT zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, na który trafią wszystkie należności odprowadzane do urzędu skarbowego. Tak, jak w 2018 roku dla... [Więcej informacji...]

Mały ZUS PLUS

MAŁY ZUS PLUS Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia zmian w składkach odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak zwany mały ZUS plus, został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i trafił do konsultacji społecznych. Rozwiązanie... [Więcej informacji...]

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij